Encyclopedia of Ayurvedic Medicinal Plants

LIST OF MEDICINAL PLANTS (HERBS)  - MALAYALAM NAME,

(മലയാളതില്‍ ഉള്ള ആയുര്‍വേദ ചെടികളുടെ പേരുകള്‍ )

 

 

 

 

 

Name

Botanical Name

Useful Part

Use

അകത്തി

Sesbania grandiflora

bark, leaf, flower,Fruit'

പിത്ത കഫങ്ങൾ ശമിപ്പിക്കും,
മുറിവുണങ്ങാൻfever മുതലാവയയ്ക്ക്

അകിൽ

Aquilaria agallocha

wood,oil

ദുഷ്ടവൃണം,വാത രക്തം,
വിഷഹാരിitching,skin diseases

അക്കരപ്പുത

'

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 
 

അഘോരി

flacourtia Indica

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 
 

അങ്കര

Dendrocnide sinuata

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

അങ്കോലം

Alangium_salvifolium

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 
 

അക്രോട്ട്

Juglasn regia Linn

Fruit leaf,bark,cotyledenae

വാതംഹൃദ്രോഗം,
ത്വഗ്‌diseases,
ലൈംഗികശേഷിക്കുറവ്,വിരശല്യം,
വയറുകടി

അഞ്ചുമുലച്ചി

Solanum mammosum

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

അടതാപ്പ്

'

Leaf, Root ,stem, Fruit 

പ്രമേഹം 

അടപതിയൻ

Holostemna Annularis

leaf

eye diseases ,ഗർഭസംരക്ഷണം

അടമ്പ്

Ipomoea pes caprae

leaf

പ്രമേഹം നീർക്കെട്ട്

അടയ്ക്കാപ്പയിൻ

Myristica dactyloides

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

അടയ്ക്കാമണിയൻ

Sphaeranthus indicus Linn

Leaf, Root ,stem, Fruit 

skin രോഗംcough,
 മഞ്ഞപ്പിത്തം 

അടവിപ്പാല

Cryptolepis dubia

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

അണലിവേഗം

Alstonia venenata

Leaf, Root ,stem, Fruit 

പാമ്പിൻ വിഷത്തിനു പ്രതിവിധിFever, skindiseases 

അതിവിടയം

Aconituum heterophyllum wall

Tuber

കഫംപിത്തംfever,
അതിസാരംഛർദ്ദി

അത്തി

Ficus Racemosa

Root, bark,Fruit 

ദന്തക്ഷയംമലബന്ധം,വൃണംഅത്ത്യാർത്തവം

അതിരാണി

Melastoma malabathricum

leaf, Juice

ഉദര diseases,പല്ലുവേദനവായ്പ്പുണ്ണ്

അപ്പ

Agaratum Houstonium

whole plant

മുറിവുണങ്ങാൻ,
മൂത്രത്തിലെ കല്ല്

അമൽപ്പൊരി

Rauwolfia Serpentina

Root 

Blood pressure

അമുക്കുരം

Withania Somnifera Dunal

Tuber

വാതംകഫംfever,
വിഷംവ്രണം,
skin, 
ക്ഷതംക്ഷയം,
cough, 
ശ്വാസംമുട്ടൽ

അമ്മിമുറിയൻ

Embelia tsjeriam cottam

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

അമൃതപ്പാല

Decalepis arayalpathra

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

അമൃത്

Tinospora cordifolia

Leaf, Root ,stem, Fruit 

Fever,
രക്തശുദ്ധിദഹനശക്തി,
ചർമരോഗംവാത രക്തംപ്രമേഹം 

അയമോദകം

Ammi copticum L., Carum copticum (L.), Trachyspermum copticum (L.)

Fruit

ജലദോഷം

അയ്യപ്പന

Eupatorium triplinerve Vahl

leaf

രക്തം വരുന്ന Piles മുറിവു്,വിഷമുള്ള കടിയേറ്റാൽ‌

അരണമരം

Polyalthia longifolia

Adulterant for asoka

 

അരയാൽ

Ficus Religiosa, Linn

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

അരളി

Nerium oleander'

Root bark,leaf'

 

അരിയാപൊരിയൻ

Antidesma bunius

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

അരേണുകം

corchorus trilocularis

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

അരിഷ്ട

Xanthium strumerium

whole plant,തൈലം

 

അരൂത

Ruta Graveolens, Ruta angustifolia

whole plant,leaf

കുട്ടികളിലെ ശ്വാസംമുട്ടൽ,
അപസ്മാരംകഫfever

അലക്കുചേര്

Semecarpus anacardium

seed

ദഹനശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു,
നീരും വേദനയും ഇല്ലാതാക്കുന്നു,
ആമവാതംസന്ധിവാതം,Piles ,
skin diseasesഅർബുദം ഇവ ശമിപ്പിക്കുന്നു

അശോകം

Saraca indica

Bark , Root bark,
 flower

വിഷഹാരിPiles ,
അണുനാശിനിവ്രണം,
പ്രവാഹിക

അവിൽപ്പൊരി

Ophiorrhiza mungos

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

അസ്ഥിമരം

Drypetes venusta

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

അളുങ്കുമരം

Turpinia malabarica

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

അമ്പഴം

Spondias pinnata (Linn.f.) Kurz

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

അമ്പൂരിപ്പച്ചില

Flueggea leucopyrus

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

അൽപ്പം

Thottea siliquosa

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

 

 

ആകാശവല്ലി

Cuscuta reflexa

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

ആകാശവെള്ളരി

Passiflora leschenaultii DC

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

ആച്ചമരം

Hardwickia binata

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

ആടലോടകം

Adhatoda beddomei

Leaf, Root ,stem, Fruit 

ശ്വാസകോശരോഗം

ആടുതൊടാപ്പാല

Aristolochia bracteolata

whole plant

നീര്വൃണംകൃമി

ആത്ത

Annona squamosa

leaf,Root ,Fruit

Blood Pressureക്ഷയം

ആനക്കയ്യൂരം

Aganosma cymosa

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

ആനക്കുറുന്തോട്ടി

Sida rhombifolia

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

ആനക്കൂവ

Costus speciosus

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

ആനക്കൈത

Agave americana

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

ആനക്കൊടിത്തൂവ

Laportea interrupta

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

ആനക്കൊരണ്ടി

Salacia macrosperma

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

ആനച്ചുവടി

Elephantopus scaber

whole plant

Fever,astma

ആനച്ചുണ്ട

Elephantopus scaber

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

ആനച്ചേര്

Holigarna grahamii)

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

ആനച്ചൊറിയണം

Laportea Crenulata

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

ആനത്തകര

Senna alata

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

ആനപ്പരുവ

Pothos scandens

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

ആനവണങ്ങി

Guidonia ovata

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

ആനെക്കാട്ടിമരം

Grewia laevigata

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

ആമ്പൽ

Nymphaea nouchali Burn.f.

 flower,seed

 

ആപ്പിൾ‌

pyrus malus L.

Fruit 

Feverതളർച്ച,മലബന്ധം

ആരോഗ്യപ്പച്ച

Tricopus zeilanicus

leaf,Fruit

 

ആര്യവേപ്പ്

Azadirachta indica

bark,leaf,oil

Fever,മലമ്പനി

ആവണക്ക്

Ricinus communis

oil,Root ,leaf

astma,സന്ധിവേദന

ആവര

Cassia auriculata

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

ആവിൽ

Holoptelea integrifolia

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

ആവീരം

Cassia auriculata

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

ആശാളി

Lepidium sativum

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

ആറ്റുവഞ്ചി

Homonoia riparia

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

ആഴാന്ത

Pajanelia longifolia

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

ഇഞ്ചി

Zingiber officinale'

Tuber

 

ഇഞ്ചിപ്പുല്ല്

Cymbogon flexuosus

whole plant

 

ഇടവകം

Malaxis muscifera

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

ഇടമ്പിരി

helicteres isora Linn.

Leaf, Root ,stem, Fruit 

കഫ നിസാരകം,അതിസാരംപിത്തശൂല

ഇത്തി

Ficus gibosa Blume

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

ഇരട്ടിമധുരം

Glycyrrhiza glabra Linn.

Root 

 

ഇരുവേലി

Coleus zeylanicus

whole plant

 

 ഇലക്കള്ളി

EUPHORBIA NERIIFOLIA

 Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

 ഇലഞ്ഞി

Mimusops elengi Linn

 flower,Fruit,seed

മുറിവ്,തലവേദന,അതിസാരം

 ഇലവ്

Bombax malabaricum

Root ,flower,Resin,ഇളംFruit

 

 ഇലവംഗം

Cinnamomum zeylanicum

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

 ഇലന്ത

Ziziphus zizyphus

പഴം, seed, leaf, Stem

 

ഇലിപ്പ

Bassia latifolia, Bassia butyraceae, Bassia longifolia (Madhuca longifolia), Cynometra ramiflora

 flower,Fruit,leaf,
തൈലം,bark,seed

ത്വക് diseases,വിരേചനംവമനം,തലവേദന

ഇലുമ്പി

Averrhoa bilimbi Linn

Fruit,leaf

 

ഇല്ലി

Bambusa arundinacea (Retz) Willd.

തളിരില, seed

 

ഇഷദ്ഗോൾ

plantago ovata.

seed

 

 

ഈശ്വരമൂലി

Aristolochia indica

Root ,leaf,whole plant

 

ഈട്ടി

Dalbergia latifolia Roxb.

wood,leaf,Root 

ശരീരവേദന,skinരോഗം

ഈന്തപ്പന

Phoenix dactylifera Linn

പഴം,seed, flower,leaf

astmaമൈഗ്രേൻ

ഉകമരം

salvadora persica

 flower, Fruit , leaf, bark,Root 

cough, Feverമുറിവ്, skindiseases

ഉങ്ങ്

Pongamia pinnata (Linn.) Pierre

leaf,bark,seed,oil,Root 

cough, Feverമുറിവ്, skindiseases

ഉത്കണ്ടകം

Echinops echinatus

Root 

 

ഉമ്മം

Datura metel Linn.

whole plant

cough, astma,Fever,താരൻ

ഉലുവ

Trigonella foemum graecum Linn

leaf,seed

സ്ത്രീകൾക്ക് മുലപ്പാൽ വർദ്ധനക്ക്,ദഹന സഹായി

ഉള്ളി

Allium Sativum

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

ഉഴിഞ്ഞ

Cardiospermum helicacabum Linn

whole plant

Fever,നടുവ് വേദന

ഉഴുന്ന്

Phaseolus roxburghu

അരി, Root , Stem

 

ഊദ്

Aquilaria Agellocha

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

ഊളൻ തകര

Cassia occidentalis

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

ഊരം

Abutilan indicum

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

ഊർപ്പം

Abutilon indicum

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

 

എരുക്ക്

Calotropis gigantea

Root bark,Root ,Resin,flower,leaf

 

എരുമക്കള്ളി

Argemone mexicana

Root ,Stem,leaf,flower,Fruit

 

എരുമനാക്ക്

Ficus hispida

Root ,Fruit,bark

 

എലന്ത

Zizhyphus jujuba

leaf, Fruit, bark, root bark

 

എള്ള്

Sesamum indicum

seed,oil,leaf,Stem

 

ഐവിരലിക്കൊവ

Diplocyclos palmatus

seed,leaf,Stem

 

 

ഏകനായകം

Salacia reticulata

Fruit, oil

രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവു കുറയ്ക്കും

ഏലം

Elettaria cardamomum Maton

Leaf, Root ,stem, Fruit 

മൂത്രാശയ diseases,ഹൃദയസംബന്ധമായ അസുഖം

ഏഴിലം‌പാല

Alstonia scholaris (Linn.) R.Br

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

 

ഒതളം

Cerbera odollam Gaertn

Poisonous plant

 

ഒരുകാൽ ഞൊണ്ടി

Peristrophe Bicalycupata

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

ഒളിബാണം

Boswellia serrata

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

ഓടമരം

Balanites roxburghii Planch

leaf, Fruit, oil

 

ഓടൽ

Sarcostigma kleini

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

ഓമം

Trachyspermum ammi

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

ഓരില

Desmodium gangeticum

Root , whole plant

 

ഓരിലത്താമര

Ionidium saffruticosum

whole plant

 

കച്ചൂരം

Curcuma zedoaria

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കച്ചോലം

Kaempferia galanga

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കഞ്ചാവ്

Cannabis sativa

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കടലാടി

Achyranthes aspera

Leaf

 

കടലാവണക്ക്

Jatropha curcas Linn

leaf, seed,seed oil

 

കടമ്പ്

Anthocephalis indicus

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കടുക്

Brassica guncea

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കടുകരോഹിണി

Picrorhiza Kurrooa Royae ex Benth

Fruit, oil

 

കടുക്ക

Terminalia chebula

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കട്ഫലം

Myrica Nagi

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കണിക്കൊന്ന

Cassia fistula

Fruit

Piles

കണ്ണാന്തളി

Exacum bicolor Roxb

whole plant

 

കണ്ടകാരിച്ചുണ്ട

Solanum xanthocarpum

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കദളി

Musa paradisiaca

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കമുക്

Areca catechu

Fruit,bark,Root

വയറുവേദനഗ്രഹണി,
അതിസാരം

കറുപ്പ്

Papaver somniferum

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കയ്യോന്നി

eclipta prostrata

Leaf, Root ,stem, Fruit 

അർശ്ശസ്സ്,കാമില,തലമുടി വളർച്ച

കരയാമ്പൂ

Syzygium aromaticum

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കരളകം

Aristolochia indica

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കരിനൊച്ചി

Vitex trifolia

leaf,Root ,Fruit

ശ്വാസകോശരോഗം,ഉദരരോഗം,നീര്,വാതം

കരിമുതുക്ക്

Adenia hondala

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കരിവേലം

Acacia nilotica

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കരിങ്കുറിഞ്ഞി

Ecbolium linneanum

whole plant,Root 

 മഞ്ഞപ്പിത്തം ,ആർത്തവ diseases

കരിങ്കൂവളം

Monochoria vaginalis

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കരിങ്ങാലി

Acacia catechu

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കരിഞ്ചീരകം

 

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കരിഞ്ഞോട്ട

samadera indica

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കരിമ്പന

Borassus Flabelliformis

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കരിമ്പ്

Saccharum officinarum

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കരിനൊച്ചി

Vitex trifolia

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കരിമ്പോളകം

 

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കരീരം

 

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കരുവിലാഞ്ചി

Stemona tuberosa

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കരുവേലം

Acacia nilotica

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കല്ലാൽ

Ficus arnottiana

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കല്ലിത്തി

Cus Tintoria

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കല്ലുരുക്കി

Scoparia dulcis

Leaf, Root ,stem, Fruit 

മൂത്രത്തിലെ കല്ല്

കല്ലൂർവഞ്ചി

Rotula aquatica

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കശുമാവ്

 

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കസ്തൂരിമഞ്ഞൾ

Curcuma aromatica

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കസ്തൂരിവെണ്ട

Abelmoschus moschatus

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കഴഞ്ചി

Caesalpinia crista

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കറിവേപ്പ്

Murraya koenigii

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കറുക

Cynodon dactylon

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കറുപ്പ്

Papaver somniferum

Resin 

 

കറുവ

Cinnamomum zeylanicum

bark

cough, asthma 

കർക്കടകശൃംഗി

Pistacia chinensis Bunge

gall made by wasp

 cough, asthma 

കർപ്പൂരം

Cinnamomum camphora

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 cough, asthma 

കർപ്പൂര തുളസി

Ocimum kiliandscharicum Guerke

whole plant

 cough, asthma 

കർപ്പൂര 

Anisochilus carnosus

 karpoor

 

കർപ്പൂരമരം

Eupatorium triplinerve

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കറ്റാർ‌വാഴ

Aloe vera

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 Hair growth

കാക്കത്തുടലി

toddalia asiatica

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കാച്ചിൽ

Dioscorea alata Linn

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കാപ്പി

Coffea Arabica

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കാന്താരി

Capsicum frutescens

Fruit

 

കാഞ്ഞിരം

Strychnos nux vomica

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 Spinal poison

കാട്ടുകഴഞ്ചി

Moullava spicata'

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കാട്ടുപടവലം

Trichosanthes dioica

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 Skin disease

കാട്ടുപീച്ചിൽ

 

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കാട്ടുഴുന്ന്

Glycine Labialis, Teramnus labialis

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കാട്ടുകടുക്

Cleome Viscosa, Cleome Icosandra

seed

 

കാട്ടുചേന

Amorphophallus sylvaticus

 Rhizome

 

കാട്ടുജീരകം

Vernonia anthelmintica Willd

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കാട്ടുതുളസി

Ocimum Gratissimum

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 cough, asthma 

കായം

FERULA NARTHEX

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കാര

CARISSA CARANDAS

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കാരറ്റ്

Daucus carota

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കാശിത്തുമ്പ

Impatiens balsamina Linn.

whole plant

പിത്തംവൃണം,
തീപ്പൊള്ളൽമലബന്ധം

കാർകോകിൽ

Psoralia corylifolia

whole plant

skin diseases

കാർക്കോട്ടി

Hugonia mystax

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കിരിയാത്ത്

Swertia chirata

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കിലുകിലുപ്പ

 

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കിളിതീനിപ്പഞ്ഞി

Celastrus paniculatus

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കീഴാർനെല്ലി

Phylantus Fratemus

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 മഞ്ഞപ്പിത്തം Fever

കുങ്കുമം

Crocus sativus

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കുടകപ്പാല

Holarrhena antidysenterica

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കുടങ്ങൽ

Centella asiatica

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കുടംപുളി

Garcinia gummi gutta

Fruit

കഫംഅതിസാരം

കുന്നി

Abrus Precatorius

Root, leaf,വിത്തു് '

feverനീരു്പുരുഷന്മാരുടെ ലൈഗികാസക്തി

കുപ്പമേനി

Acalypha Indica L.

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കുമ്പളം

Benincasa hispida

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കുമ്പിൾ

Gmelina arboria

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കുന്തിരിക്കം

canarium strictum

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കുരങ്ങുമഞ്ഞൾ

Bixa orellana

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

 കുരുട്ടുപാല

Tabernaemontana alternifolia

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

 കുരുമുളക്

Piper nigrum

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കുശRoot 

 

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കുഴൽക്കൊന്ന

Merremia turpethum

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 constipation

കുറശ്ശാണി

Hyoscyamus Niger L.

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കുറിഞ്ഞി

 .

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കുറുന്തോട്ടി

Sida Rhombifolia

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കൂവളം

Aegle marmelos

Root, leaf, Fruit

 

കൂവ

Maranta arundinacea

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കൃഷ്ണബീജം

Ipomoea nil

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കൈതച്ചക്ക

Ananas sativus

Fruit , leaf

ദഹനം, cough, വാതം

കൈപ്പനാറച്ചി

Melia orientalis Linn.

leaf, Root

 

പൂക്കൈത

Pandanus odoratissimus

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കൈമരുത്

Shorea robusta

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കൊട്ടം

Saussurea Clarke

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കൊടുവേലി

Plumbago zeylanica

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കൊടുത്തുവ

Tragia involucrata

Root, whole plant

അർശസ്സു്പ്രമേഹം fever'

കൊത്തമ്പാലാരി

Coriandum sativum

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കൊളുന്ന്

artmisia maritima

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കൊഴിഞ്ഞിൽ

Tephrosia purpurea

leaf, seed,whole plant'

വയറു വേദനരക്താർശസ്സു്കഫ വാതം,രക്ത ദൂഷ്യം

കൊഴുപ്പ

Portulaca oleracea

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കൊന്ന

 

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കോവൽ

Cephalandra indica

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കോലരക്ക്

Laccifer lacca

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

കോവിദാരം

Bauhinia purpurea

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

ക്ഷീരകാകോളി

Lilium polyphyllum

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

ഗുൽഗുലു

Commiphora wightii

 resin

 

ഗണപതിനാരകം

Citrus medica

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

ഗന്ധരാജൻ

Gardenia gummifera Linn.f. (G. lucida Roxb)

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

ഗന്ധപ്രസാരണി

 

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

ഗരുഡക്കൊടി

aristolochia indica L.

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

ഗരുഡപച്ച‍

Selaginella rupestris Spring

whole plant

 

ഗ്രാമ്പൂ

Syzygium aromaticum

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

ചകിരിപ്പഴം

Grewia nervosa

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

ചക്കരക്കൊല്ലി

gymnema sylvestre

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

ചക്രത്തകര

Cassia obtusifolia

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

ചങ്ങലംപരണ്ട

Cissus Quadrangualaris Linn.

whole plant

കഫം,വാതം,അർശസ്

ചണ്ണകൂവ

Costus speciosus

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

ചതുരക്കള്ളി

EUPHORBIA ANTIQUORUM

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

ചപ്പങ്ങം

Caesalpinia sappan

Leaf, Root ,stem, Fruit 

 

ചമ്പകം

Michelia champaca

Leaf, Root ,stem, Fruit